Pousantaj Akseptasyon Northeastern University ak Kijan Pou Antre Trè Fasil

Northeastern University se yon inivèsite rechèch pi wo ki ofri plis pase 130 sou entènèt ak sou lakou lekòl la pwogram degre avanse. Plis pase 90% nan bakaloreya Nòdès ranpli omwen yon ko-op pwofesyonèl pandan karyè kolèj yo, k ap travay pou youn nan plis pase 2,000 anplwayè atravè lemond, ki gen ladan ESPN ak MTV. Pousantaj akseptasyon nòdès la trè konpetitif, akòz karakteristik enpresyonan li yo ak ki amizan.

Gen, sepandan, fason pou fè ou aplikasyon kanpe deyò. Si ou vle aprann sou pousantaj akseptasyon Nòdès la, ki gen anpil enpak sou chans ou genyen pou jwenn admisyon, ou rive nan bon kote.

Nan atik sa a, nou kouvri enfòmasyon esansyèl ou ta bezwen konnen sou Northeastern University, ki soti nan pousantaj akseptasyon nòdès, benefis etid nan nòdès, epi tou ki jan ou ka fè aplikasyon w lan parèt deyò.

Ann fouye!

Pousantaj Akseptasyon Northeastern University ak Kijan Pou Antre Trè Fasil

Konsènan Northeastern University

Northeastern University te etabli an 1898; li se yon inivèsite rechèch prive ak kanpis prensipal li nan Boston. Inivèsite a ofri pwogram bakaloreya ak gradye ak yon enskripsyon apeprè 19,000 elèv bakaloreya ak 8,600 elèv gradye. Pousantaj nan akseptasyon nòdès se 19 pousan, fè admisyon nan lekòl la trè konpetitif.

Northeastern University ofri plis pase 130 pwogram diplòm ak sètifika sou entènèt, an pèsòn ak ibrid nan divès domèn etid. Kòm rezilta, etidyan potansyèl yo gen anpil opsyon pou atenn objektif pèsonèl ak pwofesyonèl yo.

Akòz wòl enpòtan an, li te jwe nan rechèch, Northeastern University gen nèf enstiti rechèch entèdisiplinè ki konsantre sou defi mondyal nan sante, sekirite, ak dirab. Li te genyen tou anviwon $180.2 milyon nan ekstèn finansman rechèch ak plis pase 2,900 patnè antrepriz atravè lemond.

Anplis de sa, fakilte nòdès la gen ansyen elèv remakab ki gen ladan yo loreya Pri Nobèl, Rhodes, Truman, ak entelektyèl Marshall. Sepandan, admisyon nan inivèsite a trè konpetitif. Men, si ou swiv kondisyon admisyon yo, ou ta ka pami 19 pousan yo pral admèt, ki se sa nou pral pataje avèk ou.

Anplis de sa, elèv yo ka chwazi fini diplòm yo nan kat ane, ak posibilite pou de ko-op, oswa nan senk ane, ak tan pou twa ko-op. Gen plis pase 400 klib ak òganizasyon pou elèv yo rantre nan andeyò salklas la ak espas travay, ki gen ladan fratènite ak sorority.

Ou ka gade tou nan: Visa Elèv UK nan 2022: Pwosedi etap pa etap

Poukisa chwazi Northeastern University?

Malgre ke pousantaj akseptasyon nòdès la byen konpetitif, Inivèsite a se yon inivèsite mondyal rechèch eksperyans ki ofri pwogram bakaloreya ak gradye jiska nèf. kolèj ak enstitisyon. Men rezon ki fè ou ta dwe enskri nan Northeastern University:

1. Li se youn nan pi bon inivèsite yo

Northeastern University se yon inivèsite rechèch ki pi wo ak misyon pou bay ansèyman ekselan, rechèch dènye kri, ak sèvis mondyal. Se poutèt sa li klase #49 nan inivèsite nasyonal 2022 dapre la Nouvèl US. An konsekans, Northeastern University gen nèf enstiti rechèch entèdisiplinè ki konsantre sou defi mondyal nan sante, sekirite, ak dirab. 

2. Asistans Finansye

Northeastern University bay etidyan gradye divès opsyon èd finansye, tankou asistans, bous detid, sibvansyon, prè, ak rekonpans travay. Elèv yo ta dwe konsidere tou pou konplete Gratis Aplikasyon pou Èd pou Elèv Federal (FAFSA), premye etap pou resevwa asistans finansye federal.

Ou ka aprann plis sou FAFSA nan gid sa a: FAFSA – Yon Gid konplè

3. Enspire Inovasyon

Northwestern University enkòpore inovasyon nan tout sa yo fè, pa sèlman kou yo. Kòm yon rezilta, Northeastern buz ak yon lespri antreprenarya (The Princeton Review nonmen enstitisyon an pi bon #6 Pwogram bakaloreya pou Antreprenarya). Fakilte konesans li yo enstile li nan eksperyans chak jou nan salklas.

Tcheke tou:  Carleton Inivèsite ekolaj 2022: Bousdetid ak pri nan lavi

Pakonsekan, anvan ou gradye, yo pral ba w konesans ak zouti ou bezwen pou fè lide inovatè ou an reyalite oswa menm kòmanse pwòp biznis ou. Anplis de sa, w ap gen aksè a òganizasyon etidyan tou. Òganizasyon etidyan entèdisiplinè yo tankou IDEA: Student-Led Venture Accelerator ak Mosaic nan Northeastern University se jis kèk egzanp kolaborasyon inovatè w ap jwenn sou lakou lekòl la.

4. Pwofesyonèl Rezo

Northeastern University gen yon pakèt koneksyon biznis, ki soti nan konpayi Fortune 500 rive nan nouvo konpayi ki kòmanse, ki mete yo an kontak ak mond biznis jodi a. Repitasyon Northeastern kòm yon pi gwo anplwayè pou travayè kalifye ak kalifye pral tounen yon pati nan mak pwofesyonèl ou.

Anplis de sa, Northeastern ofri yon pakèt opòtinite pou elèv yo kominike ak aprann nan men lidè endistri yo nan divès anviwònman. Kòm yon rezilta, w ap gen yon rezime konplè ak yon rezo k ap grandi nan anplwayè, ansyen elèv, ak kanmarad lè w gradye. Sa a pral pèmèt ou prepare pou biznis epi patisipe nan li.

Ou ta ka vle li tou: 20 majè biznis ki pi byen peye an 2022

5. Rechèch ak Aprantisaj Eksperyans

Atravè travay, rechèch, etid entènasyonal, ak sèvis, apwòch aprantisaj eksperyans Northeastern a pral pèmèt ou mete lide an aksyon epi grandi kòm rezolisyon pwoblèm inovatè. Anplis de sa, Northeastern University fè rechèch entèdisiplinè ki enspire itilizatè a pou jwenn solisyon sante mondyal, sekirite, ak defi dirabilite. Kidonk, etidye nan Northeastern pral ede w devlope ladrès rechèch avanse.

6. Angajman Global

Platfòm aprantisaj ak rechèch Northeastern University, ki te fonde sou angajman mondyal, gen enpak sou chak kontinan. An jeneral, yo angaje yo nan yon edikasyon ki angaje ak mond lan pou rezoud pwoblèm ak mennen chanjman. Northeastern University se youn nan pi gwo inivèsite nan peyi a.

Se konsa, ou pral nan yon klas gradye ak dè milye de lòt elèv. Pandan ke kèk elèv jwenn sa a entimidasyon, lòt moun jwi eksitasyon nan ale nan yon gwo lekòl paske plis moun vle di plis zanmi ak fanatik nan inivèsite espò jwèt.

Avèk sa a nan tèt ou, li evidan ke pousantaj akseptasyon inivèsite Nòdès la ba; sepandan, chans pou admisyon ou depann de fòs pwofil ou a. Anplis de sa, Northeastern University sèvi ak faktè tankou nòt ou yo, nòt egzamen yo, ak aktivite ki pa nan kourikoulòm yo pou estime chans ou yo aksepte epi li bay konsèy pou amelyore pwofil ou.

Top Northeastern University Majors

Northeastern University ofri 92 matyè bakaloreya ak 142 espesyalis konbine. Sa ki annapre yo se kèk nan pi gwo inivèsite nòdès yo:

Syans enfòmatik

Jeni Odinatè

Biyo-jeni

Tout majè Jeni

Atizay Majors

Gwo biznis

Majistra Pwofesyon Sante

Syans imanitè majò

Gwoup sèvis pwoteksyon yo

Syans, Teknoloji, ak Matematik Majeur

Ou ka li tou: 20 Pi Fasil Kolèj Major Ki Peye Byen Ozetazini

Ki GPA mwen bezwen pou Northeastern University?

Northeastern University espere ou dwe nan tèt klas ou a ak yon GPA 4.0. Pou fè konpetisyon ak lòt aplikan yo, w ap bezwen prèske A nan tout klas ou yo. Ou ta dwe pran anpil kou AP oswa IB tou pou demontre kapasite w pou w briye nan defi akademik la. Aplikan entènasyonal yo dwe soumèt tou yon nòt TOEFL iBT oswa IELTS omwen 100 oswa 7.0.

Northeastern University SAT ak ACT Kondisyon pou

Pou aplike nan Northeastern University, ou dwe pran la SAT oswa ACT. Sa ki pi enpòtan, ou dwe fè konpetans pou soumèt yon aplikasyon solid. Sou yon echèl 1600 pwen, mwayèn Northeastern University SAT nòt konpoze se 1465. Nan lòt men an, Northeastern University se yon konkiran fò pou rezilta SAT ak nòt sa a.

Kondisyon MBA Northwestern

Pou jwenn admisyon nan MBA nan Northeastern University, aplikan yo bezwen yon GPA minimòm 3.0 sou yon echèl 4.0. Sepandan, GPA mwayèn elèv yo admèt pou yon MBA se 3.4.

Tcheke tou:  Pi bon lekòl Dwa nan Florid

Frè Aplikasyon Nòdwès

Frè aplikasyon pou pwogram bakaloreya nan Northeastern University se $75, pandan y ap pri pou pwogram gradye yo varye ant $75 ak $100.

Ki jan ou ka amelyore chans ou genyen pou w antre nan Nòdès?

Lè w konnen pousantaj akseptasyon nòdès la, li nesesè tou pou w konnen ki sa ki fè yo epi ki pa fè sa epi ki jan ou ka amelyore chans ou genyen pou w admèt. Sa ki annapre yo se fason pou ogmante chans ou genyen pou w antre nan enstitisyon an.

1. Reyalize pi bon GPA posib

Pou w ka konsidere w seryezman nan Northeastern, ou dwe touche tankou nan tout, oswa prèske tout, kou ki pi difisil ki disponib yo. GPA ak kou yo tou de esansyèl nan pwosesis admisyon Northeastern la. Northeastern University resevwa anpil aplikasyon, kidonk pou akselere pwosesis kantite aplikasyon yo resevwa, anjeneral yo sèvi ak yon zouti ke yo rele Endèks Akademik.

Endèks Akademik la se yon nimewo sèl ki rezime tout reyalizasyon akademik ou yo. Kòm yon rezilta, si Endèks Akademik ou a pa satisfè atant NU a, li pa posib pou aplikasyon w lan resevwa yon revizyon apwofondi.

2. Vize pou yon 1465 SAT ak 35 ACT

SAT ak ACT yo toulède se super nòt nan Northeastern, ki vle di Inivèsite a pral konbine pi bon nòt seksyon ou yo nan plizyè dat tès pou kreye yon nouvo nòt konpoze. Northeastern University depann anpil sou nòt egzamen ofisyèl yo nan pran desizyon admisyon. Nenpòt nòt nan mitan ranje 50% a akseptab, men plis ou fè nòt pi wo nan kontni an, se pi bon chans ou pou admisyon.

3. Ekri redaksyon ki enteresan

Nan Northeastern, redaksyon jwe yon wòl enpòtan nan desizyon admisyon yo. Prèske chak aplikan NU gen yon dosye akademik ekselan. Esè yo se yon fason pou distenge tèt ou de lòt aplikan yo lè w mete aksan sou talan w ak karaktè w, ki nesesè pou admisyon nan Nòdès.

Yon redaksyon kolèj enteresan eksplike poukisa ou se yon bon anfòm pou yon lekòl ak ki jan fè ou sou lakou lekòl la pral benefisye lekòl la. Sonje ke Northeastern ap chèche moun k ap kòmanse pwòp tèt ou epi li konsidere eksperyans travay ak travay volontè esansyèl nan admisyon; Se poutèt sa, demontre sa ou te fè ak ki jan eksperyans sa yo prepare w pou reyisi nan kolèj ak nan lavi.

4. Jwenn Lèt Rekòmandasyon

Northeastern University bay lèt rekòmandasyon tou e li mande pou w soumèt de nan yo ak aplikasyon w lan: youn nan men konseye lekòl segondè w la ak youn nan men yon pwofesè. Remake byen ke pwofesè yo pa peye pou ekri lèt rekòmandasyon, epi li komen pou yon pwofesè yo mande pou konsèy pa anpil elèv kolèj aspiran, kidonk ou pral bezwen estratejik nan apwòch ou.

5. Devlope youn oubyen de aktivite ki pa nan kourikoulòm Nivo 1-2.

Aktivite ki pa nan kourikoulòm yo se yon pati esansyèl nan pwosesis admisyon Northeastern la. Aplikasyon ou a nan Northeastern University ka ranfòse pa youn oswa de aktivite enpresyonan sipòte ki pa nan kourikoulòm nan rezime w la. 

Tier 1: Aktivite ki pi etranj yo demontre siksè eksepsyonèl oswa lidèchip. Sa yo se aktivite inik, tankou genyen yon konpetisyon nasyonal oswa enskri nan yon pwogram ete prestijye ki baze sou merit.

Tier 2: Se lakay yo nan aktivite ki demontre reyalizasyon eksepsyonèl men ki pa monte nan nivo a epi ki pi komen pase sa yo nan Nivo 1. 

Tier 3: Sa yo se aktivite andeyò kourikoulòm ki montre enterè ou andeyò salklas la men ki pa gen menm diferans oswa enpak sou admisyon ak nivo siperyè yo. Kenbe yon pozisyon minè lidèchip nan yon klib byen li te ye, kòmandan yon espò varsity, oswa jwe nan yon ansanbl mizik rejyonal se tout aktivite Tier 3 komen.

Tier 4: Aktivite ki pi komen ak mwens enpresyonan tankou patisipe nan yon espò, klib, oswa jwe nan gwoup la oswa òkès.        

Tcheke tou:  Pi bon lekòl prive nan Los Angeles

Ou ta ka vle li tou: Konplete Gid pou w jwenn yon viza etidyan UK Tier 4 pou etidyan entènasyonal yo

6. Aplike Bonè

Desizyon bonè I, desizyon bonè II, aksyon bonè, ak desizyon regilye se kat pwosesis admisyon nan Northeastern. Aplike bonè ogmante chans ou genyen pou yo aksepte nan yon lekòl. Desizyon bonè I ak II nan Northeastern ka ogmante chans ou genyen pou w aksepte yon fason siyifikativ — 38 pousan pousantaj akseptasyon desizyon bonè se prèske doub pousantaj akseptasyon an jeneral 19%.

Aplike desizyon bonè se yon akò legalman obligatwa ke ou pral ale nan Northeastern University si yo aksepte. Desizyon bonè se pi bon pou aplikan ki konnen NU se pi gwo chwa yo e ke li se bon anfòm pou yo akademikman, sosyalman, ak finansyèman.

Kouman pou aplike pou admisyon nan Northeastern?

Kounye a ke ou te konnen pousantaj akseptasyon nòdès la ak ki jan yo ogmante chans ou genyen pou jwenn admisyon, ann gade nan ki jan ou ka aplike nan Inivèsite a. Etap sa yo ap gide ou sou fason pou aplike pou admisyon nan Northeastern University:

Pou kòmanse, ou dwe kreye pwofil aplikasyon w lan lè l sèvi avèk Aplikasyon Komen oswa Aplikasyon Kowalisyon an.

Apre ou fin kreye aplikasyon w lan, chwazi Northeastern University pou soumèt li bay Northeastern University. Frè total aplikasyon an se $75, oswa yon egzansyon frè ki baze sou bezwen ki disponib. Klike sou isit la pou ale sou sit entènèt aplikasyon admisyon an.

Dezyèmman, ak anpil atansyon revize aplikasyon w lan pou asire w ke ou te soumèt tout dokiman yo ak materyèl yo mande yo jan sa espesifye. Yo pral revize aplikasyon an apre yo fin resevwa tout materyèl ak dokiman ki nesesè yo.

Twazyèmman, pou asire yo te soumèt tout dokiman ki nesesè ou yo, tanpri vizite estati aplikasyon w lan pou wè enfòmasyon konplè ak mizajou sou estati aplikasyon w lan.

konklizyon

Northeastern University ofri anpil avantaj, tankou èd finansye, aprantisaj inovatè, opòtinite pou konstwi yon rezo pwofesyonèl, rechèch, ak angajman mondyal. Pousantaj akseptasyon nòdès la, nan lòt men an, trè konpetitif.

Men, ou ka ogmante chans ou genyen pou w admèt si w suiv direktiv nou pataje yo. Anplis de sa, pwosesis admisyon gradye a varye selon pwogram oswa kolèj. Se poutèt sa, ou ta dwe rechèch pwogram yo nan enterè yo aprann sou kondisyon espesifik li yo ak dat limit yo.

Nou espere ou jwenn atik sa a itil. 

Kesyon yo Poze Souvan Konsènan To Akseptasyon Nòdès

Èske li difisil pou antre nan Northeastern University?

Pousantaj akseptasyon Nòdès la se 19%, ki vle di ke admisyon nan Nòdès trè konpetitif. 

Ki GPA ou bezwen pou Northeastern University?

GPA obligatwa pou admisyon nan Northeastern University se 4.0

Ki nòt SAT yo mande pou Northeastern University?

Pou antre nan Northeastern University, ou bezwen gen omwen 1465 kòm nòt SAT ou.

Ki sa Inivèsite Northwestern konnen?

Northwestern University se yon inivèsite rechèch dirijan ak plis pase 90 sant ki baze nan lekòl ak plis pase 50 sant rechèch Inivèsite. Rechèch Nòdès kouvri yon pakèt sijè, tankou nerosyans, nanoteknoloji, bioteknoloji, ak dekouvèt dwòg, gras a kilti entèdisiplinè Inivèsite a.

Pou ki pwogram Northeastern University konnen?

Gwoup ki pi popilè nan Northeastern University gen ladan biznis, jesyon, maketing, ak sèvis sipò ki gen rapò; Jeni; Syans sosyal; Pwofesyon Sante ak Pwogram ki gen rapò; Syans byolojik ak byomedikal; Syans Enfòmatik ak Enfòmasyon ak Sèvis Sipò; Kominikasyon, ak jounalis. 

Referans

LI TOU: Diplòm Lekòl Segondè Akredite Gratis sou Entènèt pou Adilt

AVÈTISMAN SOU DWA COPYRIGHT! Sa ki sou sit entènèt sa a pa ka repibliye, repwodwi, redistribiye swa an antye oswa an pati san pèmisyon akòz oswa rekonesans. Tout sa ki pwoteje pa DMCA.

Se kontni an sou sit sa a afiche ak bon entansyon. Si ou posede kontni sa a & kwè copyright ou te vyole oswa vyole, asire w ke ou kontakte nou nan [xscholarshipc (@) gmail (dot) com] ak aksyon yo pral pran imedyatman.