Зүүн хойд их сургуулийн элсэлтийн хувь ба хэрхэн амархан орох вэ

Зүүн хойд их сургуулийн элсэлтийн хувь ба хэрхэн амархан орох вэ

Зүүн хойд их сургууль нь 130 гаруй онлайн болон оюутны хотхонд ахисан түвшний зэрэг олгох хөтөлбөрүүдийг санал болгодог шилдэг судалгааны их сургууль юм. 90 гаруй хувь нь…

үргэлжлүүлэн унших